AH Recruitment

Bouw & Civiel

Disclaimer

AH Recruitment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de website. AH Recruitment behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving alsmede de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van AH Recruitment in het bijzonder, behoudt AH Recruitment zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen.

AH Recruitment is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van AH Recruitment beschikbaar is. Wijzigingen en type-/printfouten voorbehouden. Aan de inhoud van de pagina's kunnen geen rechten ontleend worden.

Hosting door DigitaalWerk PC-reparaties
Sitemap Algemene voorwaarden Disclaimer